Referencer

Udtalelser & kunder

UDTALELSER

“Best recommandation. Birgitte offer her knowledge and experience with hope and inspiration.”

- Ulla Viskum, HR & ledelseskonsulent. Københavns Universitet.

“I en verden, hvor ordet robusthed slynges omkring i jobannoncer og til MUS samtaler, så var det en befrielse at få en yderst kompetent undervisning i de faktiske forhold omkring det lille ord. Dels lærte vores tillidsrepræsentanter, hvad ordet i virkeligheden betyder og indebærer og derudover fik vi også gode redskaber i forhold til den individuelle robusthed. Og med Birgitte som både en levende og nærværende underviser gik det hele op i en højere enhed.”

- Michael Dreyer, Faglig konsulent. Radiograf Rådet.

“Birgitte Dam Jensen har med sin stærke faglighed indenfor robusthed og stress bidraget væsentligt til, at læringsforløbet Extreme Academy for reddere i Falck blev et så godt og engagerende forløb. Som led i “Redder uden skader“ har der været afholdt et forløb på 4 dage for 60 reddere om reaktioner og kommunikation i arbejdet med den akutte ambulancetjeneste. Med klar tale og stor udstråling leverede Birgitte sine pointer til deltagerne, som fik bedre viden om, hvad der sker i kroppen og med den mentale kapacitet, når man er under ekstreme stresspåvirkninger. Hun guidede dem kompetent til at vælge konkrete værktøjer til at mindske stresspåvirkninger i deres arbejde.”

- Eva-Carina Nørskov, Faglig leder. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv.

“Hvis nogen af os troede, at det at være robust er ensbetydende med at kunne arbejde intenst og aldrig have brug for pauser og hviletid, blev der slået et stort kryds over det, under foredraget. Og der blev kastet lys på mange andre vigtige pointer i løbet af aftenen.
Alt i alt blev det en aften der gav os deltagere ny viden om robusthed. Efter foredraget var der bred enighed om, at vi tog en masse med hjem der både kunne bruges i vores arbejde ved telefonerne, men som også kunne lægges i vores ”personlige kuffert”.
Birgitte Dam Jensen er en fremragende underviser med en meget bred viden om sit stof. Under foredraget formåede hun at holde sin viden og tilgang til robusthed fint op imod vores behov. Og med sin på en gang empatiske, engagerede, humoristiske og robuste undervisningsstil, fangede hun vores interesse under hele foredraget.
Bestemt en underviser vi vil kunne anbefale til andre.” 

- Solvej Eskildsen, souschef. Startlinjen.

“Det var et virkelig godt foredrag. Jeg har sjældent oplevet, at nogen har kunnet gøre et teknisk/teoretisk foredrag så forståeligt, troværdigt og nemt at omsætte til logik. Jeg håber, at mange virksomheder får øjnene op for dig, for du berører emnet på en måde, som få vist gør!”

- Bo, Projektleder. Novo Nordisk.

Et yderst relevant og vedkommende foredrag for alle, der enten privat eller erhvervsmæssigt har oplevet forskellige symptomer på stress, f.eks. magtesløshed, udbrændthed eller manglende evne til at kunne prioritere. Enten på egen krop eller hos kollega, ven eller familiemedlem.

Birgitte Dam Jensen møder velforberedt op og på hjemmebane, når hun gennem første halvdel af det knap tre timer lange foredrag guider tilhørerne gennem et fascinerende, urbiologisk og kemisk univers af hormoner, receptorer og stressorer – for derved på beroligende vis at afmystificere de bagvedliggende fysiske og ikke mindst kemiske årsager til dagens stressrelaterede symptomer.

Foredraget er yderst gennemarbejdet, og man er ikke et øjeblik i tvivl om at Birgittes viden på dette område er umådelig stor, såvel fagligt som personligt. Ydermere leveres foredraget med intuitiv humor og ægte sans for den enkelte tilhørers bevæggrunde for at deltage.

Foredragets anden halvdel er en opløftende og sprudlende gennemgang af de mange tiltag, vi kan gøre, for at hjælpe os selv eller andre gennem hårde perioder. Slutteligt munder det ud i en “køleskabsseddel“, der evigt bevidstgørende hænger på køleskabsdørene rundt om i hjemmene for at minde os om, at sukkertrang og dårlig nattesøvn går hånd i hånd og måske indikerer, at det er på tide med et reality-tjek…

- Karin-Luise Grentoft, Projektleder. Vangsgaard A/S.

“Efter at have hørt Birgitte Dam Jensens foredrag omkring stress er jeg kommet i besiddelse af en helt uundværlig viden omkring emnet. Hendes foredrag har givet mig værktøjer til, hvordan jeg kan hjælpe familie, venner og kollegaer, som bliver ramt af stress. Denne viden bør alle tilegne sig, lige såvel som man bør tage et førstehjælpskursus i at hjælpe sine medmennesker.”

- Hans Egede Budtz, Instruktør. Frederiksberg Kommune.

“Birgitte Dams foredrag om robusthed er en både tankevækkende, informativt og øjenåbnende oplevelse, som jeg vil anbefale til alle. Det er viden, alle kan bruge nu og her. Foeredraget bliver fortalt på en levende måde og det skinner meget tydeligt igennem, at Birgitte i den grad ved, hvad hun taler om. Selv på de sene eftermiddagstimer, sidder man forventningsfuldt på kanten af stolen for, i forventning om ikke at gå glip af noget. Personligt har jeg haft stor glæde af den viden jeg har tillært mig ved foredraget om robusthed og bruger den dagligt, både privat og i mit arbejdsliv.”

- Dorte Miland. Deltager, åbent foredrag.

“Et af de bedste foredrag, jeg nogensinde har været til. Kunne sagtens have brugt en time mere. Mange gode eksempler. Meget tilfreds med det hele.”

- Deltager, Novozymes. Åbent foredrag.

“Fantastisk dygtig og inspirerende. Dybt professionelt, meget spændende.”

- Deltager, Guldsmedefagets Fællesråd. Åbent foredrag.

“Tak for sidst! Det var rigtig godt og man kunne virkelig mærke at du havde fat i folk. Selv nogle af dem, der normalt er mest kritiske overfor “selvudviklingspjat” – var faktisk begejstrede! Godt gået!”

- Sofie Fredborg, Bibliotekar & tillidsrepræsentant. Kolding Bibliotekerne.

“Fantastisk god foredragsholder!”

- Deltager, Politiet. Åbent foredrag.

“Foredraget var rigtig godt.”

- Deltager, Økonomistyrelsen. Åbent foredrag.

“Fagligt ambitiøse projekter, stramme deadlines og stort personligt ansvar en præmis for det daglige arbejde i en travl arkitektvirksomhed. Der er derfor et naturligt stort fokus fra ledelsesside på at forebygge og håndtere stress hos medarbejderne.

Vi kan varmt anbefale Birgitte Dam Jensens foredrag ”Bliv Robust Overfor Stress”: Birgitte bidrog til en fælles forståelse af stress – både som begreb og som konkret fysisk tilstand. En fin formidling, et solidt fagligt indhold og ikke mindst Birgittes pragmatiske og humoristiske tilgang til emnet var et velkomment input til fremme af en åben og nuanceret dialog om stress i virksomheden.”

Pernille S. Tørning, Tegnestuechef, Arkitekt MAA. Gottlieb Paludan Architects A/S.

“Rigtig godt. Har anbefalet det til andre. Hun kan sit stof og er god til at præsentere.”

- Deltager, Frie Funktionærer. Åbent foredrag.

“Birgitte er en overordentlig dygtig formidler af viden, og tager sit arbejde og ansvarsområder meget nært. BIrgittes virke er oftest foregået i meget hektiske og stressede situationer, under et meget stort pres. Hun leverer, til trods for dette, altid en professionel indsats af høj kvalitet, og er en meget værdsat kollega og støtte for alle der er involveret i sektionen. Særligt Birgittes gode humør og gå på mod ved nye opgaver virker positivt afspejlende på ikke blot hendes omgivelser, men også særdeles positivt på det konkrete resultat der kommer ud af hendes indsats.”

- Kaptajn J. Serup, Det Danske Forsvar.

“Det bedste foredrag, jeg nogensinde har været til”.

- Deltager, Salix. Åbent foredrag.

“Tak for et super godt foredrag d. 20 maj på Godset i Kolding i går. Meget udbytterigt for mig, som netop er på vej tilbage efter 3 måneders sygemelding på grund af stress. Jeg tror, jeg kunne have lyttet til dig resten af dagen”.

- Jette Andersen, Kantineleder. Kolding Kommune.