Podcast: Bevar dig selv

Få inspiration til at bevare din fysiske og mentale sundhed i en krævende og uforudsigelig verden.
Podcasten kan høres her – og på alle gængse podcast platforme.

NYESTE EPISODE:
Episode 11: Om ensomhed – og noget om følgevirkninger efter nedlukningen.
Gæst: Ida Koch. Cand. psych & tidl. lektor i kriminologi ved Københavns Universitet.

Episode 01

Hvad vil det egentlig sige at være robust? Og hvorfor er det vigtigt? Birgitte i dialog med journalist Tue Sørensen.

Bliv klar på hvad det vil sige at være robust, hvad det ikke er - og hvordan du kan udvikle og styrke din egen... Læs mere

I denne episode kan du blandt høre om:

 • Hvad det egentlig vil sige at være robust og hvorfor det er vigtigt
 • Hvad robusthed ikke er
 • Hvorfor robusthed er vigtig i forhold til at håndtere presset i dit liv
 • En kort intro til hvordan du kan styrke din egen robusthed (mere om dette i episode 3)

Episode 02

Hvad sker der i vores krop og hjerne, når vi bliver pressede? Birgitte i dialog med journalist Tue Sørensen.

Robusthed handler om at håndtere pres godt. Hvilket ikke er nemt, med mindre du ved, hvad pres gør ved dig... Læs mere

I denne episode kan du blandt andet høre om:

 • Hvordan pres og stress påvirker din fysik, følelser og tankekraft
 • Hvordan stress over tid kan udvikle sig til stressbelastning og gøre dig syg
 • Hvorfor magtesløsheden er robusthedens fjende nr 1
 • Hvordan din robusthed kan hjælpe dig med at træffe valg – og træffe gode valg – når du er presset

Episode 03

Hvad udvikler du din robusthed? Eller styrker den du har i forvejen? Birgitte i dialog med journalist Tue Sørensen.

Hør, om de mange måder hvorpå du kan udvikle din robusthed og blive bedre til at håndtere pres. Læs mere.

I denne episode kan du blandt høre om:

 • Hvad det vil sige at være mental robust
 • De mange elementer der indgår i mental robusthed
 • Hvordan du udvikler og styrker din mentale robusthed
 • Hvordan du understøtter din robusthed gennem energi, selvindsigt og relationer

Episode 04

Den robuste leder.
Gæst: Brian Petersen, tidligere CEO for Kastrup lufthavn, samt bestyrelsesmedlem for Lundbech, B&O, Egmont m.m. Nuværende ledelsesrådgiver i The Table Group

Hør, hvad en leder skal kunne for at lede sit team og medarbejdere gennem pres og svære tider... Læs mere

I denne episode kan du blandt andet høre om:

 • Hvorfor begreberne “Smart” og “Health” er vigtigt for ledere og ledelsesteams
 • Hvad en god leder skal kunne under pres
 • Hvad en god leder ikke skal gøre under pres
 • Hvor vigtig personlig udvikling for en leder for at udvikle robusthed
 • Hvordan man udvikler robuste ledelsesteams

Episode 05

Akut pres og hvad det gør ved os. Gæst: Oberst Lars R. Møller.

Ved du hvorfor meget stressende situationer påvirker måden du opfatter, tænker og handler på? Læs mere...

I denne episode kan du blandt høre om:

 • Hvorfor høje mængder af stresshormon påvirker os så kraftigt
 • Stresspuls og hvordan stresspåvirker os mere og mere som stressen stiger
 • En række af de mest almindelige akut-stress reaktioner
 • Hvordan måden vi opfatter på påvirker hvor stressede vi bliver
 • Hvordan Forsvaret træner soldater til at kunne arbejde under akut stress

Episode 06

Hvordan kost kan svække eller styrke din robusthed.
Gæst: Anette Sams, Ph.d, tidligere forsker for Novo Nordisk og forfatter til bogen "Sandheden om sukker"

Hør hvordan maden du spiser påvirker din energi og dit overskud- og dermed din robusthed. Læs mere...

I denne episode kan du blandt andet høre om:

 • Hvordan dit blodsukker påvirker din sundhed og din energi
 • Hvordan du bedst spiser for at holde et stabilt blodsukker
 • Hvordan forbrændingsmotoren i din krop egentlig fungerer
 • Hvordan kan blodsukker kan forårsage autoimmune reaktioner
 • Et par tips og gode råd

Episode 07

Sårbarhed & robusthed - hinandens fjender eller venner??
Gæst: Ulla Hinge Thomsen, forfatter til bogen "Sårbar - find friheden i det uperfekte"

Kan sårbarhed gøre dig mere robust? Og kan robusthed hjælpe dig med finde ro i din sårbarhed? Læs mere...

I denne episode kan du blandt andet høre om:

 • Hvad det egentlig vil sige at være sårbar
 • Myterne der knytter sig til sårbarhed
 • Hvordan ubehag er en del af være sårbar
 • Og at skam desværre også nogle gange spiller en rolle
 • Hvordan sårbarhed og robusthed viser sig at være hinandens bedst venner

Episode 08

Hvordan du overlever som gidsel.
Gæst: Jesper B. Olsen, tidl. kaptajn og grundlægger af Forsvarets uddannelse i gidseloverlevelse

Hør, hvor du håndterer en gidseltagningssitation ( og egentlig også coronakrisen) Læs mere...

I denne episode kan du blandt andet høre om:

 • Hvorfor man uddanner og træner i gidseloverlevelse
 • Hvordan man gør det
 • Værktøjer der kan hjælpe dig igennem perioder med umenneskeligt pres

Episode 09

Hvordan træffer du det rigtige valg, når det er svært at gøre?
Gæst: Christian Ungar. Flykaptajn.

Hvordan kan vi undgå at træffe dårlige beslutninger, når vi er pressede? Vi spørger en pilot! Læs mere...

I denne episode kan du blandt andet høre om:

 • Hvorfor vi er disponeret til at træffe dårlige valg, når vi pressede
 • Hvordan vi kan blive bedre til at træffe de rigtige valg, når det er svært
 • Hvordan piloter træner
 • Tips og tricks vi kan lære af dem – og bruge i livet på landjorden

Episode 10

Mønsterbrud - hvor svært kan det være?
Gæst: Rolf Eggert. Socialpædagog, mentor og tidligere HA-rocker

Rolf, kendt fra TV2 programmet "En eks-rocker rydder op" fortæller om at bryde negative livsmønstre. Læs mere...

I denne episode kan du blandt andet høre om:

 • Den vigtige beslutning om at ville leve bedre
 • Hvorfor man skal arbejde med smerten fra sin barndom
 • Hvorfor det er vigtigt at lægge supermandsdragten
 • Hvordan man bryder negative livsmønstre
 • Og hvordan man hjælpe andre med det

Episode 11

Om ensomhed - og om følgevirkninger efter nedlukningen.
Gæst: Ida Koch. Cand. psych. & tidl. lektor i kriminologi ved Københavns Universitet.

Hvad sker der med os, når vi oplever os isolerede og ensomme? Hvordan påvirker det os? Læs mere...

I denne episode kan du blandt andet høre om:

 • Hvilke konsekvenser ensomhed kan få for vores fysiske og mentale helbred
 • Hvilke følgevirkninger kan vi opleve efter nedlukningen?
 • Hvorfor har vi en stigende ensomhed i Danmark – og hvad gør vi ved det?
 • Hvilken betydning relationer har for din livskvalitet – og dit liv
 • Hvad du kan gøre for at bryde ensomhed