Kursus:

Compassion

– styrk robustheden gennem medmenneskelighed

Compassion handler om langt mere end blot at være et godt menneske. Det handler om hvordan vi kan bevare vores gode menneskelige egenskaber i en verden som i stigende grad udfordrer os med høje krav og konstante forandringer, og behandle andre mennesker, os selv og verden omkring os med omtanke, empati og nærvær.

For mange mennesker resultere det daglige pres, privat og på arbejde, i en overbelastet hjerne, som gør os vanskelige at omgås, og som ofte resultere at vi, særligt i spidsbelastede situationer, træffer dårlig, uigennemtænkte og ofte selvcentrede valg for hvad vi gør og siger.For nogle mennesker viser overbelastningen sig som et tunnelsyn der udelukker andre mennesker og gør dem ubetydelige. For andre bliver det til manglende rummelighed, utålmodighed, uvenlighed, irritation, nogle gange aggression – og for andre igen viser det sig som frygtsomhed, hypersensitiv, tristhed, tomhed.

Uanset hvilken version af en overbelastet hjerne vi oplever, er resultatet altid det samme; vi oplever et intenst ubehag som nedsætter vores livstilfredshed og evne til at indgå godt iblandt andre mennesker og verden omkring os. Og ofte efterlader det os med en dårlig smag i munden, fordi vi ved, at vi ikke lever som det menneske, vi kunne være.

Compassion har været dyrket som bevidsthedstræning af mennesker i tusinde år, men gennem de seneste år har videnskabelig forskning givet os dokumenteret og saglig viden om hvordan vi kan udvikle vores hjerne, og dermed vores gode menneskelig egenskaber, gennem praktisk træning, konkrete teknikker, forøget selvindsigt og daglig bevidsthed.

Compassion træning gør os mere mentalt robuste, forebygger stressbelastning og gør os i stand til at interagere sundt og ansvarligt med verden omkring os.Men en forøget bevidsthed på compassion kan vi løfte den opgave, både at gå på arbejde, tjene penge og performe godt, samtidig med at bevarer os selv og det bedste i vores menneske. Det handler om hvordan vi kan forøge vores personlige format og integritet, så vi kan performe menneskeligt.

Foredraget kommer ind på

  • En dybere forståelse af compassion, hjernen og vores sociale nervesystem
  • Hvorfor er compassion vigtig for vores mentale sundhed og robusthed?
  • Hvordan påvirker pres og stress vores hjerne, vores mentale og sociale evner?
  • Hvordan kan vi genkende når hjernen er overbelastet?
  • Hvordan aflaster vi en overbelastet hjerne?
  • Hvordan forebygger vi mental overbelastning?
  • Compassion-træning: Hvordan skaber du fundamentet for compassion i dig selv?
  • Hvordan behandler du andre med compassion?
  • Hvordan modtager du compassion fra andre?
  • Hvordan behandler du dig selv med compassion?
Kontakt Birgitte for pris og booking

Kunderne siger

“Tak for sidst! Det var rigtig godt og man kunne virkelig mærke at du havde fat i folk. Selv nogle af dem, der normalt er mest kritiske overfor “selvudviklingspjat” – var faktisk begejstrede! Godt gået!”

– Sofie Fredborg, bibliotekar og tillidsrepræsentant. Kolding bibliotekerne

Læs flere udtalelser

Praktiske oplysninger

Varighed: En halv, en hel eller to dage
Pris: Kontakt Birgitte for et tilbud
Sprog: Dansk og engelsk

Kurset skræddersyes gerne efter jeres virksomheds behov og ønsker.

Bogen “Bevar dig selv” kan købes til særpris sammen med kurset.

Download printvenlig PDF
Kursus:

Bevar dig selv

– robust i en uforudsigelig fremtid

Et kursus med afsæt i bogen “Bevar dig selv – robust i en uforudsigelig fremtid”. Få en grundig forståelse af hvad robusthed er, og hvad det ikke er, og hvorfor det er en nødvendig livskompetence i verden som i stigende udfordrer os med et accelererende tempo, kompleksitet og forandringer. Robusthed er ikke noget vi enten har eller ikke har, men noget vi har i forskellige grader og som kan styrkes gennem den rette viden, selvindsigt og bevidst træning.

Kursus:

Robust ledelse

– at lede mennesker godt gennem forandringer

I en verden med stadig stigende tempo, kompleksitet og konstante forandringer er det vigtigt at du som leder kan bevare din følelsesmæssige stabilitet og mentale fleksibilitet, både i din daglige ledelse og omgang med dine medarbejdere og i dine beslutningsprocesser.Det handler om, at vi har brug for robuste ledere i en stadig mere krævende verden.

Referencer

“Birgitte Dams foredrag om robusthed er en både tankevækkende, informativt og øjenåbnende oplevelse, som jeg vil anbefale til alle. Det er viden, alle kan bruge nu og her. Foredraget bliver fortalt på en levende måde og det skinner meget tydeligt igennem, at Birgitte i den grad ved, hvad hun taler om. Personligt har jeg haft stor glæde af den viden jeg har tillært mig ved foredraget om robusthed og bruger den dagligt, både privat og i mit arbejdsliv.” 

- Michael Dreyer, Faglig konsulent. Radiograf Rådet.