Kursus:

Compassion

– styrk robustheden gennem medmenneskelighed

Compassion handler om langt mere end blot at være et godt menneske. Det handler om hvordan vi kan bevare vores gode menneskelige egenskaber i en verden som i stigende grad udfordrer os med høje krav og konstante forandringer.

For mange mennesker resulterer det daglige pres, privat og på arbejde, at vi bliver vanskelige at omgås. For nogle mennesker viser overbelastningen sig som et tunnelsyn der udelukker andre mennesker og gør dem ubetydelige. For andre bliver det til manglende rummelighed, utålmodighed, uvenlighed, irritation, nogle gange aggression – og for andre igen viser det sig som frygtsomhed, hypersensitiv, tristhed, tomhed.

Uanset hvilken version af en overbelastet hjerne vi oplever, er resultatet ofte det samme; vi oplever et intenst ubehag der nedsætter vores livstilfredshed og forringer vores evne til at omgås andre mennesker med empati, nærvær og medmenneskelighed.

Compassion har været dyrket som bevidsthedstræning af mennesker gennem tusinde år, og har gennem de seneste år fået en del videnskabelig opmærksomhed, idet forskning har vist veldokumenterede resultater for at hjernen kan forandres og mennesker kan udvikle og styrke deres mentale robusthed og medmenneskelighed gennem praktisk træning, konkrete teknikker, selvindsigt og daglig bevidsthed.

Compassion træning gør os mere mentalt robuste, forebygger stressbelastning og gør os i stand til at interagere sundt og ansvarligt med verden omkring os. Men en forøget bevidsthed omkring vores medmenneskelighed kan vi løfte den opgave, både at gå på arbejde, tjene penge og performe godt, samtidig med at vi bevarer det bedste af vores menneskelighed.

Kurset kommer ind på

  • En dybere forståelse af compassion, hjernen og vores sociale nervesystem
  • Hvordan påvirker pres og stress vores mentale og sociale evner?
  • Hvordan kan vi genkende når hjernen er overbelastet?
  • Hvordan aflaster vi en overbelastet hjerne?
  • Hvordan forebygger vi mental overbelastning?
  • Compassion-træning: Hvordan skaber du fundamentet for compassion i dig selv?
  • Hvordan behandler du andre med compassion?
  • Hvordan modtager du compassion fra andre?
  • Hvordan behandler du dig selv med compassion?
  • Dialog, øvelser og tid til refleksion
Kontakt Birgitte for pris og booking

Kunderne siger

“Tak for sidst! Det var rigtig godt og man kunne virkelig mærke at du havde fat i folk. Selv nogle af dem, der normalt er mest kritiske overfor “selvudviklingspjat” – var faktisk begejstrede! Godt gået!”

– Sofie Fredborg, bibliotekar og tillidsrepræsentant. Kolding bibliotekerne

Læs flere udtalelser

Praktiske oplysninger

Varighed: En halv, en hel eller to dage
Pris: Kontakt Birgitte for et tilbud
Sprog: Dansk og engelsk

Kurset skræddersyes gerne efter jeres virksomheds behov og ønsker.

Bogen “Bevar dig selv” kan købes til særpris sammen med kurset.

Download printvenlig PDF
Kursus:

Bevar dig selv

– robust i en uforudsigelig fremtid

Et kursus med afsæt i bogen “Bevar dig selv – robust i en uforudsigelig fremtid”. Få en grundig forståelse af hvad robusthed er, og hvad det ikke er, og hvorfor det er en nødvendig livskompetence i verden som i stigende udfordrer os med et accelererende tempo, kompleksitet og forandringer. Robusthed er ikke noget vi enten har eller ikke har, men noget vi har i forskellige grader og som kan styrkes gennem den rette viden, selvindsigt og bevidst træning.

Kursus:

Robust ledelse

– at lede mennesker godt gennem forandringer

I en verden med stadig stigende tempo, kompleksitet og konstante forandringer er det vigtigt at du som leder kan bevare din følelsesmæssige stabilitet og mentale fleksibilitet, både i din daglige ledelse og omgang med dine medarbejdere og i dine beslutningsprocesser.Det handler om, at vi har brug for robuste ledere i en stadig mere krævende verden.

Referencer

“Birgitte Dams foredrag om robusthed er en både tankevækkende, informativt og øjenåbnende oplevelse, som jeg vil anbefale til alle. Det er viden, alle kan bruge nu og her. Foredraget bliver fortalt på en levende måde og det skinner meget tydeligt igennem, at Birgitte i den grad ved, hvad hun taler om. Personligt har jeg haft stor glæde af den viden jeg har tillært mig ved foredraget om robusthed og bruger den dagligt, både privat og i mit arbejdsliv.” 

- Michael Dreyer, Faglig konsulent. Radiograf Rådet.