Kursus:

Bevar dig selv

– robust i en uforudsigelig fremtid

I en verden som i stigende grad udfordrer os med et accelererende tempo, kompleksitet og udfordringer, er robusthed ikke længere en rar livskompetence at besidde, men derimod en nødvendighed.

Robusthed handler om, hvordan vi kan bevare det bedste og sundeste i vores menneskelighed når vi møder pres, problemer eller svære hændelser, således at vi kan håndtere presset, samtidig med at vi passer godt på os selv og hinanden.

Robusthed er ikke skjold der gør os usårlige, så vi kan klare hvad som helst. Det handler derimod om hvordan vi kan bevare en bevidst og sund kontakt til os selv, det vil sige til vores styrker, sårbarheder, grænser og empati for andre mennesker, og kan, trods presset, tænke os om og træffe bevidste valg for hvordan vi vil håndtere de udfordringer eller problemer vi står over for. Derfor, mennesker som kan bevare deres robusthed under pres:

 • er ofte bedre beskyttet over for stressens negative og belastende effekt (forebyggelse)
 • er ofte gode til at bevare ro, overblik og oplevelse af mening
 • træffer generelt mere bevidste, velovervejede og langsigtede valg
 • er ofte i stand til at bevare empati og etiske bevidsthed i deres aktiviteter og omgang med andre mennesker

Vi er ikke alle født lige robuste, ej heller med samme form for robusthed, men vi kan alle udvikle og styrke vores robusthed med den rette viden, selvindsigt og bevidst træning.

Kurset tager udgangspunkt i bogen “Bevar dig selv – robust i en uforudsigelig fremtid” og er bygget op omkring solide videnskabelige fakta, samt nyeste forskning på området, og har fokus på dialog, arbejde med selvindsigt og konkrete redskaber til udvikling ef egen robusthed.

Kurset kommer ind på

 • Hvad er robusthed? Hvad er det ikke?
 • Hvorfor er robusthed vigtigt i det 21. århundrede?
 • Hvordan påvirker pres og stress vores krop og hjerne?
 • Hvordan opstår stressbelastning? Og hvad er symptomerne?
 • Hvilken rolle spiller robusthed som forebyggelse af stressbelastning?
 • Hvilken rolle spille robusthed i forhold til vores mentale ydeevne og beslutningskraft?
 • Hvordan udvikles og styrkes robusthed?
 • Konkrete råd til at udvikle og styrke robusthed
 • Dialog, øvelser og tid til refleksion
Kontakt Birgitte for pris og booking

Kunderne siger

“I en verden, hvor ordet robusthed slynges omkring i jobannoncer og til MUS samtaler, så var det en befrielse at få en yderst kompetent undervisning i de faktiske forhold omkring det lille ord. Dels lærte vores tillidsrepræsentanter, hvad ordet i virkeligheden betyder og indebærer og derudover fik vi også gode redskaber i forhold til den individuelle robusthed. Og med Birgitte som både en levende og nærværende underviser gik det hele op i en højere enhed.”

– Michael Dreyer, faglig konsulent. Radiografirådet

Læs flere udtalelser

Praktiske oplysninger

Varighed: En halv, en hel eller to dage
Pris: Kontakt Birgitte for et tilbud
Sprog: Dansk og engelsk

Kurset skræddersyes gerne efter jeres virksomheds behov og ønsker.

Bogen “Bevar dig selv” kan købes til særpris sammen med kurset.

Download printvenlig PDF
Kursus:

Compassion

– styrk robustheden gennem medmenneskelighed

Compassion har optaget menneskene i tusinde år, men nu har videnskabelig forskning givet os dokumenteret viden om hvordan vi kan udvikle vores hjerne, og dermed vores gode menneskelig egenskaber, gennem praktisk træning og konkrete teknikker. Compassion træning gør os mere mentalt robuste, forebygger stressbelastning og gør os i stand til at interagere sundt og ansvarligt med verden omkring os.

Kursus:

Robust ledelse

– at lede mennesker godt gennem forandringer

I en verden med stadig stigende tempo, kompleksitet og konstante forandringer er det vigtigt at du som leder kan bevare din følelsesmæssige stabilitet og mentale fleksibilitet, både i din daglige ledelse og omgang med dine medarbejdere og i dine beslutningsprocesser.Det handler om, at vi har brug for robuste ledere i en stadig mere krævende verden.

Referencer

“Foredraget er yderst gennemarbejdet, og man er ikke et øjeblik i tvivl om at Birgittes viden på dette område er umådelig stor, såvel fagligt som personligt. Ydermere leveres foredraget med intuitiv humor og ægte sans for den enkelte tilhørers bevæggrunde for at deltage.”

- Karin-Luise Grentofte, Projektleder. Vangsgaard A/S