Kurser

Om robusthed, compassion og stress

Kursus:

Bevar dig selv

– robust i en uforudsigelig fremtid

Et kursus med afsæt i bogen “Bevar dig selv – robust i en uforudsigelig fremtid”. Få en grundig forståelse af hvad robusthed er, og hvad det ikke er, og hvorfor det er en nødvendig livskompetence i verden som i stigende udfordrer os med et accelererende tempo, kompleksitet og forandringer. Robusthed er ikke noget vi enten har eller ikke har, men noget vi har i forskellige grader og som kan styrkes gennem den rette viden, selvindsigt og bevidst træning.

Læs mere om kurset
Kursus:

Compassion

– styrk robustheden gennem medmenneskelighed

Compassion har optaget menneskene i tusinde år, men nu har videnskabelig forskning givet os dokumenteret viden om hvordan vi kan udvikle vores hjerne, og dermed vores gode menneskelig egenskaber, gennem praktisk træning og konkrete teknikker. Compassion træning gør os mere mentalt robuste, forebygger stressbelastning og gør os i stand til at interagere sundt og ansvarligt med verden omkring os.

Læs mere om kurset
Kursus:

Robust ledelse

– at lede mennesker godt gennem forandringer

I en verden med stadig stigende tempo, kompleksitet og konstante forandringer er det vigtigt at du som leder kan bevare din følelsesmæssige stabilitet og mentale fleksibilitet, både i din daglige ledelse og omgang med dine medarbejdere og i dine beslutningsprocesser.Det handler om, at vi har brug for robuste ledere i en stadig mere krævende verden.

Kursus:

Det robuste lederskab

– Bevar dig selv

Et kursus med afsæt i bogen “Bevar dig selv – robust i en uforudsigelig fremtid” med særlig fokus på ledere og deres behov for at kunne bevare og styrke deres robusthed i et stigende udfordrende arbejdsliv.
Kurset afholdes hos og i samarbejde med Ledernes Kompetencecenter.

Referencer

“Birgitte har med sin stærke faglighed indenfor robusthed og stress bidraget væsentlig til at læringsforløbet “Extreme Academy” for reddere i Falck blev et så godt og lærerigt forløb… Med klar tale og stor udstråling leverede Birgitte sine pointer til deltagerne, som fik bedre viden om, hvad der sker i kroppen og med den mentale kapacitet, når man er under ekstreme stresspåvirkninger…”

- Eva-Carina Nørskov, faglig leder. Teknologisk institut, Center for arbejdsliv.