Tilbage til oversigt

“Det handler i bund og grund, om hvad du gør og hvad du siger, når du møder pres, problemer eller modgang. Din robusthed kan bedst beskrives, som din evne til at kunne bevare dine gode menneskelige egenskaber, når du bliver presset”

Hvad er robusthed?

Vi kommer alle med jævne mellemrum under pres. Det er en del af livet. Vi møder alle problemer, tidspres, frustrationer, uenighed, konflikter, svigt eller regulær modgang. Og det er netop når livet viser tænder, at din robusthed bliver vigtig. For hvad gør du og hvordan reagerer du, når du bliver presset? Tager stressen og følelserne over, og får dig til at reagere impulsivt, følelsesstyret og uden omtanke? Bliver du let irriteret, utålmodig og kort for hovedet? Går du i tunnelsyn, bliver selvoptaget og lukker andre mennesker ude? Eller føler du lettere sårbarhed og hjælpeløshed? Mister du overblik og fornemmelse for prioritering? Mister du din sans for humor? Reagerer du med andre ord med kortsigtede valg, uden at tanke på konsekvenserne?
Eller, er du i en presset situation i stand til at berolige dig selv, trække vejret, og tænke dig om, inden du handler? Kan du bevare en god kontakt til dig selv og mærke hvordan du har det? Kan du bevare en god kontakt til menneskene omkring dig? Kan du stadig lytte til dem, fornemme hvordan de har det, føle empati og respekt for dem? Og er du i en stressende situation i stand til at træffe bevidste valg? Valg som du vurderer i situationen er de rigtigste, venligste, smarteste, mest etisk korrekt eller bedst på den lange bane – og omsætter du dine valg til handling? Selvom det er svært. Selvom det måske kræver, at du skal være modig eller vedholdende gennem længere tid? Eller skal sige fra i en situation, hvor det ikke vil være populært?
Hvis du er i stand til at gøre det sidste, er du i stand til at håndtere et pres robust. Og er du generelt i stand til at gøre det i de fleste pressede situationer (men ikke nødvendigvis alle), kan man sige at du er robust.

Myter og misforståelser omkring robusthed

Robusthed kan ikke (og skal heller ikke) gøre dig hverken usårlig eller upåvirkelig over pres og stress, ligesom det heller ikke handler om at du bare passivt skal kunne udholde urimelige mængder af pres. Robusthed handler om at håndtere pres. Om at gøre noget, så presset fjernes eller minimeres.

Ordet robust stammer fra det latinske ord rôbur, der betyder egetræ. Egen er et imponerende træ, der let bliver 400-500 år gammelt, og som i løbet af sin levetid danner noget vidunderligt træ, som mennesker til alle tider har haft stor glæde af. Ikke kun fordi det er solidt og kan holde i mange år, men også fordi det er smukt og taler til vores sanser. Nogle tror, at egens modstandskraft kommer af dens evne til at stå på samme plet i mange år og passivt tage imod de tæsk, naturen giver den. Intet kunne være længere fra sandheden. Egetræet er i virkeligheden specialist i at modarbejde ydre pres og finde smarte løsninger på vanskelige forhold, således at sårbarheden beskyttes og livskraften bevares.

Robusthed handler altså ikke om at være usårlig, overdrevent medgørlig eller piskende effektiv, men handler derimod om at kunne bevare dig selv – dit helbred, dine relationer og din empati, optimisme og etiske overvejelser – når du møder modgang og problemer.