Foredrag:

Robust ledelse

– at lede mennesker gennem pres og forandringer

I en verden med stadig stigende tempo, kompleksitet og konstante forandringer er det vigtigt at du som leder kan bevare din følelsesmæssige stabilitet og mentale fleksibilitet, både i din daglige ledelse og omgang med dine medarbejdere og i dine beslutningsprocesser.

Som leder skal du kunne skabe ro, klarhed og psykologiske tryghed iblandt dine medarbejdere, bevare overblikket over din ledelsesopgave, træffe velovervejede og langsigtede beslutninger og have modet til at handle – også på dage hvor du er udfordret og er under pres.

At være en robust leder kræver først og fremmest at du kan lede dig selv, at du har kan udøve et stærkt personligt lederskab og passe godt på din mentale balance, indre ro og fysiske overskud. Det kræver også at du har de nødvendige kognitive færdigheder, der gør dig i stand til at bevare mental klarhed, beslutningskraft og handlekraft i svære og udfordrende situationer.

Som robust leder skal du kunne skabe ro og psykologisk tryghed iblandt dine medarbejdere gennem din personlig fremtræden. Du skal kunne kommunikere klart og sikre dig at dine medarbejdere forstår meningen bag deres arbejdsopgaver og er rolige ved hvad der forventes af dem. Og som robust leder skal du kunne bevare din compassion, din medmenneskelighed, selvom du og hele organisationen er presset.

Foredraget tager udgangspunkt i bogen “Bevar dig selv – robust i en uforudsigelig fremtid”, nomineret til årets ledelses bog 2017 af Lederne, og er bygget op omkring solide videnskabelige fakta, samt nyeste forskning på området, og leveres med levende fortællinger og cases fra det virkelige liv.

Foredraget kommer ind på:

  • Hvorfor er robust ledelse vigtigt i det 21. århundrede?
  • Hvad er robusthed? Og hvorfor er det vigtigt i ledelse?
  • Hvad er compassion? Og hvorfor er det vigtigt i ledelse?
  • Hvad gør pres og stress ved vores krop og hjerne?
  • Hvad er tegnene på at vores krop og hjerne er overbelastet?
  • Hvad er tegnene på den overbelastede leder?
  • Hvordan aflaster man en overbelastet hjerne/krop/leder?
  • Robusthedstræning: Hvordan udvikles compassion og mental robusthed?
  • Robust ledelse: Robust i adfærd, mindset, kropssprog og kommunikation
Kontakt Birgitte for pris og booking

Kunderne siger

“Det var et virkelig godt foredrag. Jeg har sjældent oplevet, at nogen har kunnet gøre et teoretisk foredrag så forståeligt, troværdigt og nemt at omsætte til logik. Jeg håber, mange virksomheder får øjnene op for dig, for du berører emner på en måde som få vist gør.”

– Bo, projektleder. Novo Nordisk

Læs flere udtalelser

Praktiske oplysninger

Varighed: 1 – 2 1/2 time
Deltagerantal: 0-500 personer
Pris: Kontakt Birgitte for et tilbud
Sprog: Dansk og engelsk

Foredraget skræddersyes gerne efter jeres virksomheds behov og ønsker.

Bogen “Bevar dig selv” kan købes til særpris sammen med foredraget.

Download printvenlig PDF
Foredrag:

Stress

– den gode, den onde og den virkelig grusomme

Et foredrag for alle som gerne vil vide mere om folkesygdommen stress. Hvornår er stress en helt normal, sund og god tilstand, som ingen skade gør? og hvordan kan stress udvikle sig til sygdom og belastning af vores trivsel og helbred? Foredraget bygger på solide og veldokumenterede fakta, samt nyeste forskning, og giver gode råd til hvad man selv kan gøre for at komme ovenpå igen.

Foredrag:

Compassion

– styrk robustheden gennem medmenneskelighed

Compassion har optaget menneskene i tusinde år, menu har videnskabelig forskning givet os dokumenteret viden om hvordan vi kan udvikle vores hjerne, og dermed vores gode menneskelig egenskaber, gennem praktisk træning og konkrete teknikker. Compassion træning gør os mere mentalt robuste, forebygger stressbelastning og gør os i stand til at interagere sundt og ansvarligt med verden omkring os. 

Referencer

“Birgitte Dam Jensen har med sin stærke faglighed indenfor robusthed og stress bidraget væsentligt til, at læringsforløbet Extreme Academy for reddere i Falck blev et så godt og engagerende forløb.  Med klar tale og stor udstråling leverede Birgitte sine pointer til deltagerne, som fik bedre viden om, hvad der sker i kroppen og med den mentale kapacitet, når man er under ekstreme stresspåvirkninger.”

- Eva-Carina Nørskov, Faglig Leder. Teknologisk Institut, center for arbejdsliv.