“Robusthed handler om at kunne bevare gode menneskelige egenskaber under pres”

“Robusthed handler om at kunne bevare gode menneskelige egenskaber under pres”

Robusthed & Stresshåndtering

Bevar dig selv

robust i en uforudsigelig fremtid

Robusthed handler om at kunne bevare det bedste og sundeste af vores menneskelighed, når vi møder pres, problemer eller modgang.

I en verden hvor mennesker og virksomheder i stigende grad udfordres af at accelererende tempo, konstante forandringer og krævende komplekse arbejdsvilkår, er robusthed derfor ikke længere en rar ting at besidde, men en nødvendighed.

At være robust vil sige at vi kan bevare tankekraft, handlekraft, empati og samarbejdsevne, når vi bliver pressede, hvilket ikke blot forstærker vores evne til at kunne træffe gode og langsigtede beslutninger, men også forebygger at et pres udvikler sig til en trussel for vores trivsel, helbred og relationer.

Robusthed er en livskompetence, vi kan have i forskellige grader og som kan styrkes og fastholdes med viden, træning og af robuste fællesskaber.

Mennesker som kan bevare deres robusthed, når de er pressede:

  • er ofte bedre beskyttet over for stressens negative og belastende effekt
  • er ofte gode til at bevare ro, overblik og oplevelse af mening
  • kan ofte træffe mere bevidste, velovervejede og langsigtede valg
  • er ofte i stand til at bevare empati og etiske bevidsthed i deres aktiviteter og omgang med andre mennesker

Birgitte Dam Jensen

Birgitte har specialiseret sig i udvikling af robusthed og har mere end 15 års erfaring med at undervise og træne personer, der skal kunne bevare robusthed under pres. Hun har bla. trænet soldater til gidseloverlevelse i Forsvaret, undervist skuespillere på Odense Skuespillerskole og som terapeut med speciale i stress, chok, traume og resiliens.

Om bogen

inspirerende, indsigtsfuld og handlingsanvisende

Forlaget Gyldendal skriver:

“En inspirerende, indsigtsfuld og handlingsanvisende bog der i fem enkle trin viser, hvordan man kan opøve robust adfærd hos sig selv – og dermed bevare sit helbred, sin livsglæde og sin handlekraft i en accelererende og uforudsigelig moderne verden med stress og pres på alle fronter”.

bevar dig selv bogen
årets ledelsesbog 2017

Foredrag

Foredrag med substans og dybde, som ruster jer i forhold til stress og forandringer. Foredragene leveres på dansk og engelsk, og skræddersyes til jeres virksomheds behov og ønsker. Birgitte har blandt andet holdt foredrag om robusthed og stress for: Forsvaret, DR, Falck, NNIT, Danske Bank, Skandia, Rosendahl, Kammeradvokaten og en lang række danske hospitaler.

Kurser

Få viden, værktøjer og indsigt til hvordan I kan styrke robustheden og dermed forebygge stressrelateret belastning og mistrivsel på jeres arbejdsplads. Birgitte har blandt andet afholdt kurser i robusthed og stress for: Forsvaret, Vestas, TV2, Falck, Århus Brandvæsen, Danske Bioanalytikere, DJØF og Ledernes Kompetencecenter.

Referencer

“I en verden, hvor ordet robusthed slynges omkring i jobannoncer og til MUS samtaler, så var det en befrielse at få en yderst kompetent undervisning i de faktiske forhold omkring det lille ord. Dels lærte vores tillidsrepræsentanter, hvad ordet i virkeligheden betyder og indebærer.”

- Michael Dreyer, Faglig konsulent. Radiograf Rådet.

Hvad er robusthed?

Robusthed er ikke skjold der gør os usårlige, så vi kan klare hvad som helst. Robusthed er derimod vores evne til at bevare det bedste og sundeste i os selv, når vi oplever pres, problemer eller svære hændelser. Det hjælper os med at håndtere livets udfordringer, og samtidig passe på os selv og hinanden. Vi fødes ikke robuste. Det er noget vi bliver, som vi går gennem livet.

Hvad er
stress?

Stress er i stigende grad blevet et samfundsproblem, for unge såvel som voksne. Stress er desværre stadig et fænomen der er omgærdet af myter og misforståelser til stor forvirring for individet og samfundet generelt. Men fænomenet stress er ikke så svært at forstå. Det er en helt normal menneskelig respons, som brugt rigtigt gør os stærke, men brugt forkert kan gøre os syge.

Presse

I hvilke forbindelser Birgitte har været i medierne omkring robusthed